Abstract

Instruktioner för inskickning av abstracts

  1. Förstaförfattaren av abstract måste vara knuten till universitet, högskola eller ögonklinik.
  2. Presentationen, antingen som poster eller fritt föredrag, ska göras av förstaförfattaren.
  3. Om förstaförfattaren får förhinder att presentera kan denne ersättas av annan medförfattare som är knuten till universitet, högskola eller ögonklinik.
  4. Finansiella bindningar ska redovisas i både abstract och presentation.
  5. Språket ska vara svenska eller engelska.
  6. Abstracttexten ska innehålla maximum 250 ord.
  7. Abstractet tillåter EN bifogad bild, på t.ex. tabell.
  8. Det åligger författaren att skicka in ett komplett och korrekt abstract. Eventuella fel i stavning, grammatik eller vetenskapliga fakta kommer att publiceras såsom skrivet av författaren.
  9. All korrespondens angående abstractet sker med korresponderande författare som är ansvarig för att information når medförfattarna.

Sista datum för inlämning är 11 juni.

Författare kommer att meddelas om abstractet accepterats till fritt föredrag eller som poster.
Posterskärm storlek: Posterskärmarnas yta är bredd 920 mm x höjd 1200 mm. Nålar för upphängning kommer att finns på plats. 

Kontakt

Akademikonferens
018-67 15 33 eller
018-67 10 03

Viktiga datum

11 juni: Sista dag för inskickning av abstracts
3 juli: Sista dagen för låg avgift

Arrangeras av