Gästföreläsare

Soosan Jacob

Professor Soosan Jacob är chef för Dr Agarwal’s Refractive and Cornea Foundation och överläkare vid katarakt- och glaukom-avdelningen vid Dr Agarwal’s Group of Eye Hospitals, Chennai, Indien. Hon är en erkänd talare respekterad för sina innovativa tekniker och handläggning vid komplexa kirurgiska situationer. Hon är författare till 99 vetenskapliga artiklar, över 200 bokkapitel och är editor i 17 Oftalmologiska textböcker och reviewer för ett stort antal prestigefyllda tidskrifter.

Soosan Jacob har ett specialintresse för avancerad katarakt-, kornea- och glaukomkirurgi samt komplexa rekonstruktioner av främre segmentet samt refraktiv kirurgi. Hennes innovationer, varav många har vunnit internationella priser, inkluderar transplantation av hela främre segmentet där kornea, sklera, konstgjord iris, pupill och IOL transplanteras ”en bloc” på grund av främre stafylom; ”suprabrow single stab incision”-ptoskirurgi; ”turnaround” teknik för pseudokanal-dissektion under Intacs implantation; limmad kapselhake och gem-kapsel-stabilisator vid subluxerad katarakt, endo-illuminator assisterad DMEK (E-DMEK); PrEsbyopic Allogenic Refractive Lenticule (PEARL) inlay vid presbyopi; Jacobs modifierade teknik för pre-Descemetes DALK som primär behandling vid akut hydrops och mycket mer.

Soosan Jacob’s kirurgi har ofta varit Editor’s Choice på prestigefyllda internationella websites såsom AAO/ONE Network, ISRS, EyeTube etc och hon har sin egen kirurgiska tränings-YouTube kanal ”A surgeon’s Video blog” i Ocular Surgery News, USA.

Raymond Douglas

Professor Raymond S. Douglas utbildade sig till läkare vid University of Pennsylvania och fortsatte vid UCLA Jules Stein Eye Institute där han subspecialiserade sig inom orbita- plastik- och rekonstruktiv kirurgi.

Idag är Professor Douglas Director av Orbital and Thyroid Eye Disease program vid det högt ansedda Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles. Han har tidigare tjänstgjort vid University of Michigan Kellogg Eye Center, UCLA School of Medicine, Greater Los Angeles Veterans Hospital, Harbor-UCLA Medical Center och Veterans Administration Ann Arbor Healthcare System.

Professor Douglas har mer än 100 peer-reviewed artiklar och bokkapitel och ombeds lära ut sina banbrytande tekniker till andra läkare runt om i världen. Han är författare till referensverket ”Thyroid Eye Disease” om alla aspekter av thyroidea-associerad oftalmopati, TAO. En av hans största framgångar är att han som PI (principal investigator) lett forskningen som resulterat i ett nytt läkemedel mot TAO; Teprotumumab. Den kliniska prövningen hölls vid 23 kliniker runtom i världen och publicerades nyligen i New England Journal of Medicine. Detta är den största kliniska prövningen som hållits för ett biologiskt läkemedel vid TAO och FDA kallar det en ”breakthrough therapy”. Professor Douglas är också co-founder av the International Thyroid Eye Disease Society för framtagande av internationella studier inom fältet.

Andreas Stahl

Professor Andreas Stahl är verksamhetschef för ögonkliniken vid University Medical Center i Greifswald, Tyskland. Dessförinnan var han verksam vid och chef för bakre segmentkirurgin vid universitetet i Freiburg, där han också gjorde sin ST-utbildning samt disputerade. Professor Stahl har gjort post-doc inom ROP och angiogenes vid Harvard Medical School, Boston, och är nu professor och avdelningschef för oftalmologin vid Universitetet i Greifswald.

Professor Stahl är medlem i International Neonatal Consortium (INC) vid Critical Path Institute som definierar kriterier för kliniska ROP-studier. Han har varit involverad som styrgruppsmedlem i flera stora ROP-studier såsom PRIDE- och RAINBOW-studierna och också initivtagare till det tyska nationella ROP-registret. Professor Stahl var sponsor och koordinerande forskare för CARE-ROP-studien; en randomiserad multicenterstudie som undersökte två olika doser av ranibizumab vid ROP.

Kontakt

Akademikonferens
018-67 15 33 eller
018-67 10 03

Viktiga datum

20 juni: Sista dag för inskickning av abstracts
3 juli: Sista dagen för låg avgift

Arrangeras av